INFLUENCER SPOLUPRÁCA S INSPIO

Sme presvedčení, že správny výber influencerov je kľúčom k úspechu každej spolupráce

  • Spolupracujeme s influencermi, ktorí zdieľajú naše hodnoty a aj keď sa jedná o spoluprácu, záleží nám na tom, aby publikovaný obsah bol autentický, dôveryhodný a relevantný pre našu komunitu a našich zákazníkov.
  • Na základe dlhoročných skúseností máme stanovené jasné postupy a podmienky pre nadviazaní spolupráce s influencermi. Jednotlivé kroky nám pomáhajú nastaviť spoluprácu čo najefektívnejšie a najprofesionálnejšie a zároveň sa tak vyhneme chybám a nedorozumeniam.

Toto sú naše kritéria pri výbere influencerov:

1. Kvalitný Engagement Rate a reálni followeri

Prvým kritériom pre výber spolupráce s influencerom je jeho engagement rate a skutoční followeri. Je pre nás kľúčové, aby mal influencer vybudovaný vzťah so svojou komunitou, čo zabezpečuje reálny dosah pri propagovaní našich produktov. Engagement rate vieme zistiť pomocou rôznych voľne dostupných nástrojov, akým je napr. Hype Auditor. Stáva, že nám influencer ponúkne spoluprácu, no podrobnejším prieskumom sa ukáže, že jeho angažovanosť a interagovanie s publikom je minimálne a veľká časť jeho followerov môže byť kúpená.

2. Relevantný obsah

Výber influencera do spolupráce nezávisí len od počtu jeho followerov. Je pre nás dôležité, aby obsah, ktorý influencer vytvára, bol relevantný pre našu značku. Skúmame aj jeho cieľovú skupinu a to, či jeho publikum smeruje k našim potenciálnym zákazníkom. Chceme sa vyvarovať situáciám, kedy by náš produkt bol vypublikovaný do obsahu bez akejkoľvek súvislosti. Preto preferujeme spoluprácu s influencermi, ktorí majú obsah zameraný na témy, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami a produktami.

3. Autentickosť

Hľadáme influencerov, ktorí budú vytvárať autentický obsah a komunikovať s ich komunitou prirodzene. Skutočná hodnota spolupráce spočíva v dôveryhodnosti, ktorú influencer buduje so svojimi followermi. Označovanie desiatok účtov na fotkách kvôli lajkom nie je cesta k vzájomnej spolupráci.

4. Profesionálny prístup

Požiadavka, ktorú pri každej spolupráci máme je, aby mal influencer profesionálny prístup. To zahŕňa dodržiavanie dohodnutých podmienok, termínov, správne označovanie produktov a spoluprác či nazdieľanie vytvoreného obsahu. Tento krok nám pomáha zabezpečiť, že obsah bude v súlade s našou značkou a kvalitou, ktorú od nás naši zákazníci očakávajú.

5. Zmluva ako záruka serióznosti

Pri spolupráci s INSPIO je dôležité, aby influencer vnímal zmluvu ako záruku vážnosti a záväzku. Zmluva stanovuje presné podmienky spolupráce, vrátane platieb, obsahu a povinností oboch strán. Týmto spôsobom je možné predchádzať nedorozumeniam a zabezpečiť, že obe strany budú spokojné s výsledkom kampane.

6. Dlhodobá vízia

Hoci nadväzujeme aj jednorázové spolupráce, spolupráca s influencermi väčšinou nie je jednorazovou záležitosťou. Hľadáme influencerov, ktorí majú dlhodobú víziu a s ktorými môžeme budovať trvalý vzťah. Kontinuita v spolupráci prinesie ako konzistentný dosah, tak aj príležitosť budovať silné partnerstvá.


Do akých kategórií influencerov rozdeľujeme?

  • Našich influencerov delíme do štyroch kategórií na základe počtu ich followerov. Avšak, počet followerov nie je jediným kritériom pri nadviazaní spolupráce. Rozhodujeme sa individuálne podľa potreby a cieľa konkrétnej kampane, takže niekedy je pre nás dôležitejšie vybrať si influencera s menším počtom followerov.

Kategórie influencerov na základe cieľa kampane:

NANO INFLUENCER

  • (500 – 5 000 followers): Menšie komunity môžu mať významný vplyv na lokálnej úrovni, keďže influencer tvorí dôveryhodný obsah pre svojich followerov.

MICRO INFLUENCER

  • (5 000 – 30 000 followers): Títo influenceri majú väčší dosah a môžu byť ideálni pre kampane smerované na širší trh.

POWER INFLUENCER

  • (30 000 – 500 000 followers): Majú výrazný dosah a často predstavujú profesionálnych tvorcov obsahu.

CELEBRITY

  • (viac ako 500 000 followers): Ak je cieľom kampane veľká pozornosť, môžeme nadviazať spoluprácu s celebritami, no väčšinou ich cieľová skupina nepredstavuje našich potenciálnych zákazníkov.

Prečo si vybrať spoluprácu s INSPIO?

  • Hoci sme v predchádzajúcich krokoch vysvetlili, na čo dbáme pri výbere influencerov, je tiež dôležité si uvedomiť, že spolupráca s našou značkou prináša mnoho výhod.

Široký dosah:

Spolupráca s nami vám umožní zvýšiť dosah vášho obsahu, čím získate viac followerov a interakcie s obsahom. V prípade vzájomnej spokojnosti a zaujímavého obsahu je možné, že sa rozhodneme spustiť platenú kampaň na vami vytvorený obsah, alebo o spolupráci s vami napíšeme článok na náš blog.

Dôveryhodnosť:

Naša značka má uznávanú povesť a silnú zákaznícku základňu, čo vám môže pomôcť získať dôveru vašich followerov. Sme lídrom na trhu a popredným výrobcom inšpiratívnych a personalizovaných produktov na exkluzívnych materiáloch posielaných do celej Európy. Na trhu sme už 17 rokov.

Kvalitné produkty:

Naša spolupráca zahŕňa kvalitné produkty, ktoré môžete s nadšením prezentovať svojej komunite. Produkty vyrábame a tlačíme interne, takže máme plnú kontrolu nad celým výrobným procesom, použitými materiálmi a konečným produktom.


Ako nadviazať spoluprácu?

Ak si myslíte, že ste relevantným kandidátom na nadviazanie spolupráce, budeme veľmi radi, ak sa nám ozvete na náš email info@inspio.sk, kde vám poskytneme viac informácií.


Vážime si každého influencera, ktorý prejaví záujem o spoluprácu a vždy hľadáme spôsob, akým to urobiť čo najefektívnejšie pre obe strany. Otvorené miesta pre spoluprácu však nemáme vždy, no v takomto prípade si vás uložíme do našej databázy a spoluprácu s vami radi nadviažeme neskôr.


Článok pre vás napísala Valentína.


Zdieľajte tento článok svojim priateľom