Redizajn INSPIO


Na úvod si povedzme, čo vlastne ten redizajn značky je?

  • Redizajn je proces, ktorým značka prechádza s cieľom oživiť svoj vzhľad, identitu a komunikáciu, aby prilákala nových zákazníkov, upevnila svoju pozíciu na trhu alebo sa prispôsobila meniacim sa trendom a požiadavkám svojej cieľovej skupiny.
  • Celý tento náročný proces môže zahŕňať zmenu loga, farieb, dizajnu webovej stránky, reklamných kampaní a ďalších komunikačných prvkov, ktoré spolu vytvárajú celkový dojem značky. Redizajn nie je len estetickou zmenou, ale aj dôležitým nástrojom na posilnenie povedomia o značke a dosiahnutie dlhodobejších a udržateľných obchodných cieľov.

Rozhodnutie pre redizajn značky INSPIO bolo podmienené niekoľkými dôležitými faktormi. Celý tento proces rozhodovania sa netrval krátko a aj my sme museli zvažovať mnohé riziká.


Aké boli naše hlavné dôvody, kvôli ktorým sme sa sa rozhodli pre redizajn značky?

1. Nie najlepšie zvolená farebnosť značky vzhľadom k rozšíreniu produktového portfólia

Kým v minulosti boli pastelové farby a jemné vizuálne prvky populárne, moderné trendy v dizajne preferujú silné farby a výrazné kontrasty. Farby loga a celková farebná komunikácia, ktorú sme ako INSPIO používali bola v súčasnosti už nedostatočná. Farby boli pastelové a boli až štyri. S rastom portfólia produktov sme sa ocitli v situácii, kde starý dizajn nepodporoval účinnú komunikáciu o širokej škále produktov. Naše produkty sú poväčšine v pastelových farbách, čo častokrát splývalo s logom a farbami značky ako takej. Bolo tak veľmi ťažké komunikovať, čo je ešte značka a čo už je grafika produktov.

2. Inovácia a odlíšenie sa od konkurencie

Moderný trh je dynamický a konkurenčný a my ako INSPIO sa snažíme neustále napredovať. Na prvý pohľad boli vizualizácie a fotografie našich produktov ťažko odlíšiteľné od konkurencie. A keďže niektoré naše konkurenčné výhody je ťažké komunikovať iba vizualizáciou či fotkou, museli sme sa zamýšľať nad spôsobom a vizuálnou komunikáciou, ktorá by INSPIO jasne odlíšila od konkurencie. Logo splývalo s grafikou a tak sa bežne stávalo, že zákazník pri pohľade na nejakú kampaň nedokázal odlíšiť, čo je INSPIO a čo už sú produkty našej konkurencie. Zažívali sme situácie, že si zákazník kúpil produkt niekde inde a reklamoval ho u nás, pretože nás ako INSPIO poznal, ale zrejme si už spätne nepamätal, odkiaľ ten produkt reálne kúpil.

3. Zvýšená efektivita marketingu

Keďže sme nemali jasne zadefinovanú vizuálnu komunikáciu, nie vždy sme efektívne komunikovali naše produkty. Predpokladali sme, že práve redizajn nám umožní robiť to efektívnejšie, čo by malo mať potenciál zvýšiť účinnosť našich marketingových kampaní a zabezpečiť, že zákazníci budú lepšie chápať, čo značka INSPIO predstavuje a čo ponúka a prečo si vybrať práve naše produkty.

4. Odkomunikovanie hodnôt a identity

Starý vizuálny štýl a celý dizajn manuál nezrkadlil a nemal dostatočne zadefinované naše hodnoty a identitu. My sme síce vedeli, kto sme a čo robíme, ale ktokoľvek kto vstupoval do procesu komunikácie značky, nemal hneď na začiatku jasnú predstavu o identite značky INSPIO. S redizajnom sme tak chceli jasne odkomunikovať a zadefinovať, kto sme a čo je pre nás dôležité. Veríme, že nám to pomôže pri vytváraní hlbších väzieb s našimi zákazníkmi.

5. Posilnenie zákazníckeho zážitku pri komunikácii a nákupnom procese

Ďalším z dôvodov bolo zjednotenie webov INSPIO. Keďže sme na trhu už mnoho rokov, rôzne veci a vylepšenia na našich weboch vznikali postupne. Nemali sme jasne určené, ako má web vyzerať, v akých doplnkových farbách celkový dizajn webu tvoriť, či aké ikonky na webe používať. Chceli sme web vizuálne zjednotiť a zákazníkovi uľahčiť nákupný proces. Sociálne siete sme sa počas rokov niekoľkokrát snažili zjednotiť tiež, ale stále sme narážali na naše pastelové farby, s ktorými sa ťažko pracovalo. Zjednotenie bolo tak nevyhnutné aj na sociálnych sieťach.

Nový vizuálny štýl by mal prispieť k lepšiemu zákazníckemu zážitku, čo je kľúčovým faktorom v lojalite zákazníkov. Zákazníkom bude jasnejšie, že prichádzajú do interakcie práve so značkou INSPIO.6. Príprava na budúcnosť

Trhové podmienky a obchodné prostredie sa neustále menia, často rýchlejšie, než by sme si dokázali predstaviť. Značky, ktoré nezohľadňujú tieto zmeny a neodpovedajú na aktuálne trendy a očakávania zákazníkov, riskujú, že zostanú pozadu a stratia konkurenčnú výhodu.

Redizajn nám otvára cestu k pružnej a adaptabilnej značke. Vytvorením nového vizuálneho štýlu a komunikačnej stratégie sme schopní rýchlejšie reagovať na meniace sa potreby a preferencie našich zákazníkov.


Tých dôvodov prečo sme sa rozhodli pre redizajn by sme našli určite viac, no tieto považujeme za hlavné a dôležité, ak o redizajne značky uvažujete tiež. Práve tieto dôvody nám poslúžili ako katalyzátory pre začatie tohto dôležitého procesu redizajnu, ktorý nám umožní ešte účinnejšie komunikovať s našou cieľovou skupinou a dosahovať naše obchodné ciele.


Na zjednotenie celej značky INSPIO bolo nevyhnutné zadefinovať si rôzne komunikačné a vizuálne vymedzenia

Nie každá značka potrebuje nevyhnutne úplne všetko, čo sme si v dizajn manuáli zadefinovali my. Vychádzali sme však z toho, čo vieme, že využívame a potrebujeme pre rozšírenie našej komunikácie. Nasledujúce body sú obsahom a zhrnutím toho, ako sme pri redizajne postupovali my.


1. Definícia brandu

Na začiatku sme si určili, kto ako INSPIO sme, čo robíme a prečo to robíme. Vychádzali sme z našej dlhoročnej tradície a skúseností, ktoré postupne tvarovali to, kým už v súčasnosti sme. Piliere INSPIO nám pomáhajú neodkláňať sa od našej cesty a jasných cieľov. Vízia a misia hovoria o tom, čo je našim cieľom a kvôli čomu tu sme. Hodnoty značky odzrkadľujú náš prístup k našim zákazníkom a všeobecné USP (unique selling proposition) vyjadrujú našu unikátnosť a to, čo nás odlišuje od konkurencie. V závere sme si ujasnili, pre koho produkty vyrábame, akí sú naši zákazníci a aká je naša cieľová skupina.

2. Redizajn loga

Po teoretickom zadefinovaní značky INSPIO sme sa pustili do redizajnu loga. Po mnohých úvahách a zváženiach možných rizík sme sa rozhodli, že ostaneme pri rovnakom technickom zobrazení loga a zmeníme celkovo len jeho farby. Pri tak rozvinutej značke akou je INSPIO, by bolo veľmi náročne zmeniť logo kompletne. V našom portfóliu produktov sa nachádza niekoľko stoviek až tisíc unikátnych grafík, ktorých súčasťou je väčšinou aj logo (avšak iba v čiernej alebo bielej farbe) a tak by bolo z časových a kapacitných dôvodov nereálne meniť to. Logo ako také nebolo technicky nikdy samotným problémom, problémové boli iba jeho farby, preto sme sa teda rozhodli len pre jeho farebnú úpravu. Navyše, naši zákazníci tvar nášho loga už poznajú a majú ho takto zafixované a tak sme usúdili, že naozaj najlepšia cesta bude ponechať jeho pôvodný tvar.

3. Farby značky

Naše pôvodné farby symbolu loga boli pastelové a primárne boli 4 (mimo slova INSPIO), čo nám spôsobovalo najčastejšie problémy vo vizuálnej komunikácii. Pri tvorbe novej farebnosti symbolu v logu sme zvolili primárne farby iba 2, a to výrazne sýte. Tieto farby považujeme za dostatočne kontrastné a dá sa s nimi veľmi dobre pracovať. Zadefinovali sme si aj doplnkovú paletu 6 farieb (a ich svetlejších odtieňov), ktoré využívame napr. pri vizuálnej komunikácii na webe.

4. Typografia

Typografiu sme ponechali pôvodnú, vzhľadom na to, že je nadčasová a jednoduchá v používaní skrz väčšiny krajín, do ktorých sme za posledné roky expandovali (26). Zadefinovali sme si iba jej hierarchiu a veľkosti, ktoré budeme následne používať.

5. Maskot

Novým, významným prvkom v našej komunikácii sa stal maskot. Maskot značky je v aktuálnej dobe dôležitou súčasťou marketingových a komunikačných stratégií mnohých spoločností. Tieto postavy, ktoré reprezentujú značku, majú výrazný vplyv na to, ako je značka vnímaná a aký vzťah si buduje so zákazníkmi. Sú viac než len postavičky – sú tvárou a hlasom značky, ktoré ju robia výnimočnou a nezabudnuteľnou.

Dlho sme sa zamýšľali a skúšali rôzne možnosti, ako by mohol náš maskot vyzerať, až sme sa dopracovali k usmievavej rybke, ktorá sa snaží prinášať dobrú náladu a úsmev do komunikácie značky INSPIO. Svojou farebnosťou púta pozornosť a umocňuje celkovú vizuálnu identitu.6. Doplnkový grafický element

Pri komunikácii sme najviac pociťovali nedostatok v absencii celkového vizuálneho štýlu a doplnkových grafických elementov, ktoré by pomáhali komunikovať identitu značky a dopĺňali by logo. Pri zadefinovaní prvku sme vychádzali zo štvrtiny symbolu značky INSPIO. Tento prvok môžeme používať samostatne alebo ako súbor viacerých prvkov v zadefinovaných farbách. Následne sme si určili jeho použitie na webe, v Ad & Media formátoch a taktiež sme nezabudli ani na printové formáty.7. Ikony

Ikony boli a stále sú nevyhnutnou súčasťou našej komunikácie, keďže nám pomáhajú vizuálne jednoducho komunikovať rôzne konkurenčné výhody, či znázorniť situácie v súvislosti s našimi produktami.

Na webe sme ich mali v rôznych štýloch a prevedeniach a cieľom bolo ich všetky zjednotiť a zároveň pridať ďalšie, čo sa nám aj krásne podarilo. Postupne podľa potreby budú pribúdať nové a nové, ale teraz už máme presne zadefinované v akom štýle ich grafik musí konštruovať.8. Fotografie

Prezentácia našich produktov stojí na vizualizáciách a fotografiách od našich zákazníkov, ktoré bolo potrebné zjednotiť tiež. Fotky od zákazníkov sú odfotené za rôznych svetelných podmienok, na rôzne mobilné zariadenia, a preto vyzerajú naozaj rôzne. Našim cieľom bolo nájsť vhodnú farebnosť a tonalitu tak, aby bola použiteľná na rôzne fotografie, viac či menej.


Redizajn nie je len vizuálnou zmenou, je to stratégia, ktorá ovplyvní každý aspekt značky a jej vzťahov so zákazníkmi. Redizajn je pre nás investíciou do budúcnosti, ktorá nám umožní prekonať výzvy a využiť nové príležitosti, ktoré nás čakajú.


Hoci je ešte skoro na to, aby sme definitívne zhodnotili výsledky redizajnu, sme presvedčení, že sme urobili správne rozhodnutie pre budúcnosť našej značky. Spätné väzby od našich zákazníkov, obchodných partnerov a členov nášho tímu nám zatiaľ potvrdzujú, že to bol dobrý krok. :)


A kto vlastne stojí za celým redizajnom značky?

Moje meno je Valentína Figeľová, som mladá slovenská grafička a už nejaký ten rok som kreatívnou dušou tímu INSPIO.

INSPIO je pre mňa viac ako len projekt a preto som k redizajnu pristupovala s láskou a pozornosťou k najmenším detailom. Moja práca nebola len o navrhovaní nejakých zmien a úprav. Moja práca bola a stále je o vytváraní atmosféry a pocitu, ktorý oslovuje a inšpiruje tých, ktorí prichádzajú do kontaktu so značkou INSPIO.

Verím, že s novou vizuálnou identitou sme lepšie vybavení na to, aby sme si udržali konkurenčnú výhodu, budovali silnejšie väzby so zákazníkmi a naďalej poskytovali kvalitu, ktorá sa od značky INSPIO očakáva.


Špeciálne poďakovanie patrí Slávke (CEO), ktorá mi dala túto príležitosť podieľať sa na tak významnom kroku značky INSPIO a že po celý ten čas držala ochranné krídla nad týmto náročným procesom, ktorý sme spoločne dotiahli do úspešného konca. Konca, ktorý je pre nás zároveň novým začiatkom. :)


Ďakujeme každému, kto nás v tomto odvážnom kroku redizajnu podporoval a sme vďační, že môžeme túto cestu zdieľať so všetkými našimi zákazníkmi a priaznivcami značky INSPIO.


Tešíme sa na nové výzvy a sme pripravení na ďalšiu etapu nášho rastu a rozvoja.
Pretože len spolu vytvárame budúcnosť značky INSPIO.


Článok pre vás napísala Valentína.


Zdieľajte tento článok svojim priateľom