Výhercovia súťaže na FCB


Súťaž INSPIO o 2 ks PLAGÁTY

Miriama Šuhajíková
Katarína Michelbergerová
Katarína Husárová

BLAHOŽELÁME


Súťaž pre školy o kupón na nákup v hodnote 150€:

Marianna Drančáková pre ZŠ Gemerská 2, Košice


Súťaž pre školy o kupón na nákup v hodnote 100€:

Zuzana Moncmanová pre ZŠ a MŠ J. Bottu, Trnava


Súťaž pre školy o kupón na nákup v hodnote 50€:

Milan Mišura pre Súkromnú základnú školu Tomáša Zanovita v meste Martine


Súťaž ku dňu oteckov vyhrali:

Simonka Grossová Ferejová
Zdenka Vaňová
Silvia Siska Krehakova

Prvý kupón na nákup na www.inspio.sk v hodnote 30€ vyhráva

Lucia Ostitá

Druhý kupón na nákup na www.inspio.sk v hodnote 30€ vyhráva

Petra Neviemuž

Tretí kupón na nákup na www.inspio.sk v hodnote 30€ vyhráva

Martina Pupakova


Zdieľajte tento článok svojim priateľom